Algemene voorwaarden

WIE ZIJN WIJ
Je bent beland op de webwinkel van Dumpboon
We hebben een echte winkel in Arnhem,.
Onze volledige bedrijfsgegevens zijn:

Dumpboon, Sonsbeeksingel 67
6821 AB Arnhem.

Kamer van Koophandel; 09039453
BTW nummer; NL 8086.910.41.B01
IBAN; NL 69 ABNA 056 5168 266
BIC;ABNANL2A

LEVERING
Omdat we de webshop hebben gekoppeld aan onze winkel voorraad kan alles wat je kunt aanklikken ook direct verstuurd worden.
We gaan dus na betaling de spullen direct verzenden,

PORTO KOSTEN
NEDERLAND EN BELGIE;

Wij sturen alles binnen Nederland op voor 7.25
Is het orderbedrag meer als 150.- dan sturen we het voor niks op.
Ga je wat terugsturen van je order en kom je beneden de 150.-, verrekenen we de porto met de terug gestuurde goederen.
Past het door jou bestelde artikel redelijkerwijs in een brievendoosje, gaan we het daarmee verzenden.

RETOUREN
Zie hiervoor onze aparte pagina

BETALING
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Het maakt niet uit wat je aanklikt, je bent binnen Nederland altijd max. 5.99 kwijt aan porto.

BESTELLING TERUG STUREN
Zie hiervoor onze aparte pagina

GARANTIE
Op alle artikelen heb je natuurlijk garantie.
Bij gebruikte goederen kan het zijn dat we wat anders afspreken maar dat wordt dan duidelijk vermeld.
Bijna helemaal onderaan staan de voorwaarden mbt de klachten regelingPRIVACY GEGARANDEERD
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Namen of adressen zullen op geen enkele manier door onze leveranciers worden gebruikt of door worden gegeven aan derden. Wij noteren je naam en adres alleen voor het eigen klantenbestand. In dit bestand worden ook gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.

Wij verwerken de gegevens die je zelf verstrekt indien je een bestelling via de website plaatst of wanneer je contact met ons opneemt via de mail. Deze gegevens kunnen onder andere je identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) alsook gegevens die in verband staan met de door je gekozen wijze van betalen betreffen. Daarnaast verwerken wij de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van je computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

Je gegevens worden niet verkocht

Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


KLACHTENREGELING

1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.      Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.      Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.      Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.8.   Overige voorwaarden

Douwe’s Dump kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Ondanks dat deze site met de grootste zorg is samengesteld kan het zijn dat er fouten in staan.

Daarom is alles onder voorbehoud.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.      Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.      Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.      Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.      Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.